JUSTIN AMMERON S Lipetskih Ozer – trieda dorast – veľmi nádejný 1 , najlepší dorast II
Ammeron MOSKVA – trieda stredná – výberná 3
Ammeron MAYBACH EXELENRO – trieda stredná – výborný 2
Rozhodca: I.Sopko (SK)